Դասախոսական անձնակազմ

     

Ջանիբեկ Սրապիոնյան

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Գևորգ Գրիգորյան

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Ալվարդ Խաչանյան     

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

                                                  

Մարիամ Սիրունյան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

   

Նարինե Կիրակոսյան

Տնտեսագետ, հաշվապահ

 

Գոհար Սահակյան    

Ապրանքագետ, շուկայագետ

Կոմիտաս Բլիկյան

Պատմաիրավաբան, պահեստազորի փոխգնդապետ

Գագիկ Կիրակոսյան    

Բանասեր, Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ,

Մեթոդիստ, Փորձագետ

                                     

Թամարա Իշխանյան

Ֆրանսերենի,

լատիներենի մասնագետ

Սյուզաննա Թադևոսյան

Ֆրանսերենի և քաղաքագիտության

մասնագետ

Աննա Մելքոնյան

Ֆրանսերենի և քաղաքագիտության

մասնագետ

Շահանե Պետրոսյան

Ֆրանսերենի և անգլերենի

մասնագետ

Հռիփսիմե Վարդանյան 

Ֆրանսերենի և քաղաքագիտության

մասնագետ

Լիլիթ Ազարյան

 Անգլերենի և իտալերենի

մասնագետ

Շուշան Սիմոնյան

Անգլերենի մասնագետ,

միջազգայնագետ

Անի Սարդարյան

Անգլերեն լեզվի և գրականության

մասնագետ

Ասյա Խալաթյան

Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և

կառավարոմ, ֆինանսներ

Աստղիկ Սարգսյան

Կենսաբան

Սուրեն Սարգսյան

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի

մասնագետ

Մեհրի Ղազարյան

Մաթեմաթիկական մոդելները և մեթոդները

տնտեսագիտության մեջ

Նանե Բայաթյան

Ֆրանսերենի և անգլերենի

մասնագետ

Նազելի Ջանիկյան 

Ֆրանսերենի մասնագետ

Ղազարյան Ռուզաննա

Հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ