Մասնագիտությունները

Հաշվապահական հաշվառում

Ֆինանսներ

Շուկայաբանություն

Ապահովագրական գործ

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում