Ուսխորհուրդ

Իր գործունեության ընթացքում «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամի Ուսանողական խորհուրդը իրականացնում է.

  • ուսանողների շահերի և իրավունքների պաշտպանություն,
  • մասնակցում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը, իրականացնում ուսուցման արդյունավետության և որակի ապահովմանն ուղղված ծրագրեր,
  • նպաստում է ուսանողության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և խթանում ուսանողների գիտական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, ստեղծագործական և ֆիզիկական զարգացմանը:

Ուսխորհրդի անդամներն են.

Նախագահ՝ Աննա Բաղդասարյան

Փոխնախագահ՝ Մարի Ոսկանյան