Վարչական անձնակազմ

     

 

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Տնօրեն

Միջազգայնագետ, Պատմաբան

 

Արմեն Հարությունյան

Վարչաֆինանսական Տնօրեն

 

 

Ռուզաննա Ադոյան       

Ուսումնական մասի պատասխանաու

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության մասնագետ

 

 

Անուշ Աթաբեկյան     

Ուսումնական մասի գործավար

Իրավագետ

 

 

Հերմինե Աթոյան    

Ուսումնական մասի գործավար

Քաղաքագետ

 

 

 

Մերի Ստեփանյան    

Տնտեսագետ