Հարգելի՛ ընթերցող,

Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳՆ 23.11.2017թ հրամանը` «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամը 2018-2019թթ ուստարում իր ունեցած «Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» «Շուկայաբանություն» «Ապահովագրական գործ» մասնագիտություններից բացի հայտարարում է ընդունելություն երկու նոր մասնագիտությունների համար. «Ֆինանսներ» մասնագիտացումը` ֆինանսիստ «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային Read More …