Ուշադրություն

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 2-րդ կուրսի ուսանողները իրենց քննական գնահատականները կարող են բողոքարկել դեկտեմբերի 18-ին և 19-ին մինչև ժամը 12:00: