Հարգելի՛ ծնողներ,

Խնդրում ենք ձեզ, երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը վճարել մինչև հունվարի 15-ը:

«ԱԿԲԱ- ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220303350189000