Ուշադրություն

<<Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ>> հիմնադրամը, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, կարևորելով կրթական գործընթացի անխափան եվ արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը, կիրառելով կրթության ոլորտում ներկայումս առկա լավագույն փորձը և հնարավորությունները, մարտի 18-ից ամբողջական անցում է կատարում օնլայն/առցանց/ դասավանդման համակարգին, որը կատարվելու է Zoom հարթակում, որն Read More …