Կրթություն

Սիրելի´ ուսանողներ, «Ռուսաց լեզու» առարկայի դասընթացներն անցկացվելու են հետևյալ դասագրքով: