Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Փետրվար

Էկոնոմիկա 1

Էկոնոմիկա 2Ա

Էկոնոմիկա 2Բ

Էկոնոմիկա 3Ա

Էկոնոմիկա 3Բ

Մարտ

Էկոնոմիկա 1

Էկոնոմիկա 2Ա

Էկոնոմիկա 2Բ

Էկոնոմիկա 3Ա

Էկոնոմիկա 3Բ

Ապրիլ

Էկոնոմիկա 1

Էկոնոմիկա 2Ա

Էկոնոմիկա 2Բ

Էկոնոմիկա 3Ա

Էկոնոմիկա 3Բ

Մայիս

Էկոնոմիկա 1

Էկոնոմիկա 2Ա

Էկոնոմիկա 2Բ