Հաշվապահական հաշվառում

Սեպտեմբեր

Հաշվապահական հաշվառում 2

Հաշվապահական հաշվառում 3Ա

Հաշվապահական հաշվառում 3Բ

Հաշվապահական-հաշվառում-1Ա

Հաշվապահական-հաշվառում-1Բ

Հոկտեմբեր

1. Հաշվապահական-հաշվառում-1Ա

2. Հաշվապահական-հաշվառում-1Բ

3. Հաշվապահական հաշվառում 2

4. Հաշվապահական հաշվառում 3Ա

5. Հաշվապահական հաշվառում 3Բ

Նոյեմբեր

1. Հաշվապահական հաշվառում 1Ա

2.Հաշվապահական-հաշվառում-1Բ

3.Հաշվապահական հաշվառում 2

4.Հաշվապահական հաշվառում 3Ա

5.Հաշվապահական հաշվառում 3Բ