Հաշվապահական հաշվառում

Փետրվար

1. Հաշվապահական հաշվառում 1Ա

2.Հաշվապահական-հաշվառում-1Բ

3.Հաշվապահական հաշվառում 2

4.Հաշվապահական հաշվառում 3Ա

5.Հաշվապահական հաշվառում 3Բ

Մարտ

1.-Հաշվապահական-հաշվառում-1Ա-1

2.Հաշվապահական-հաշվառում-1Բ-1

3.Հաշվապահական-հաշվառում-2-1

4.Հաշվապահական-հաշվառում-3Ա-1

5.Հաշվապահական-հաշվառում-3Բ-1

Ապրիլ

1.-Հաշվապահական-հաշվառում-1Ա

2.Հաշվապահական-հաշվառում-1Բ

3.Հաշվապահական-հաշվառում-2

4.Հաշվապահական-հաշվառում-3Ա

5.Հաշվապահական-հաշվառում-3Բ

 

 

 

Ձմեռային առաջադրանքներ

Ձմեռային առաջադրանքներ 1 կուրս

Ձմեռային առաջադրանքներ 2 կուրս