Շուկայաբանություն

Փետրվար

Շուկայաբանություն 1Ա

Շուկայաբանություն 1Բ

Շուկայաբանություն 2Ա

Շուկայաբանություն 2Բ

Շուկայաբանություն 3Ա

Շուկայաբանություն 3Բ

Հաշվողական տեխնիկա 1

Ֆինանսներ 1

Մարտ

Շուկայաբանություն 1Ա

Շուկայաբանություն 1Բ

Շուկայաբանություն 2Ա

Շուկայաբանություն 2Բ

Շուկայաբանություն 3Ա

Շուկայաբանություն 3Բ

Հաշվողական տեխնիկա 1

Ֆինանսներ 1

Ապրիլ

Շուկայաբանություն 1Ա

Շուկայաբանություն 1Բ

Շուկայաբանություն 2Ա

Շուկայաբանություն 2Բ

Շուկայաբանություն 3Ա

Շուկայաբանություն 3Բ

Հաշվողական տեխնիկա 1

Ֆինանսներ 1

Մայիս

Շուկայաբանություն 1Ա

Շուկայաբանություն 1Բ

Շուկայաբանություն 2Ա

Շուկայաբանություն 2Բ

Հաշվողական տեխնիկա 1

Ֆինանսներ 1