Շուկայաբանություն

Փետրվար

Շուկայաբանություն 1Ա

Շուկայաբանություն 1Բ

Շուկայաբանություն 2Ա

Շուկայաբանություն 2Բ

Շուկայաբանություն 3Ա

Շուկայաբանություն 3Բ

Մարտ

Շուկայաբանություն-1Ա-1

Շուկայաբանություն-1Բ-1

Շուկայաբանություն-2Ա-1

Շուկայաբանություն-2Բ-1

Շուկայաբանություն-3Ա-1

Շուկայաբանություն-3Բ-1

Ապրիլ

Շուկայաբանություն-1Ա

Շուկայաբանություն-1Բ

Շուկայաբանություն-2Ա

Շուկայաբանություն-2Բ

Շուկայաբանություն-3Ա

Շուկայաբանություն-3Բ

 

 

 

Ձմեռային առաջադրանքներ

Ձմեռային առաջադրանքներ 1 կուրս

Ձմեռային առաջադրանքներ 2 կուրս