Տնօրենի ուղերձը

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Հովհաննես Հովհաննիսյան
Տնօրեն

«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամն իր գործունեությունը սկսել է 2012 թվականից: Այս տարիների ընթացքում մենք պատրաստել  ենք մրցունակ մասնագետներ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսների, ապահովագրության, շուկայաբանության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների համար: Համագործակցելով ֆրանսիական կրթական կառույցների հետ՝ մենք ստեղծել ենք ժամանակակից կրթական մոդելներ՝ պատրաստելու աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կադրեր:

 

Ինչու՞ ընտրել մեզ

01

Տեսական և գործնական ֆրանկոֆոն կրթություն:                                                                                                                

02

Կրկնակի դիպլոմի հնարավորություն՝ ՀՀ Պետական և EKLYA Business School, Chelsea Business School , HYBRIA Institute of Technologies:

03

Կրթական ծրագրերի ճկունություն աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունելություն

«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամում ընդունելությունը կատարվում է նախորդ կրթության վկայականի (առնվազն հիմնական ընդհանուր 9-ամյա կրթության) գնահատականների հիման վրա:

Քոլեջում գործում է զեղչային համակարգ: Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով զեղչային տեղերը բաշխելիս հաշվի են առնվում դիմորդների նախորդ կրթության վկայականի գնահատականների միջին թվաբանականի և ընունելության մրցութային առարկաների գնահատականների ընդհանուր առավելագույն միավորները:
Ստորև ներկայացված
են զեղչային տեղերի համար անցկացվող մրցույթի թեստի նմուշներ
 
 
  
Ուշադրություն 
 
Համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ Նախարարի 26․05․2022թ թիվ 1013-Ա/2 հրամանի՝ «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամը համալրվել է նոր մասնագիտությամբ․ հիմնական հանրակրթության հիմքով, ուսուցման 3 տարի տևողությամբ՝ 0413․01․5 «Մենեջմենթ/ կառավարում» մասնագիտությունը «Մենեջեր՝ առևտրի» որակավորմամբ։
 
       LPFA Կրթվելը փոխում է կյանքը
 
«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամը Ֆրանսիայի Լիոնի առևտրաարդյունաբերական պալատի ԷԿԼԻԱ բիզնես դպրոցի և Միջազգային բիզնես դպրոցի հետ այսօր առցանց կնքեց պայմանագիր 2022-2023 ուստարվա մասնագիտական պրոֆեսիոնալ կրթական դիպլոմի ծրագրի մեկնարկի վերաբերյալ, որին կարող են մասնակցել ՀՖՔՀ ավարտական կուրսում սովորող ուսանողները:
 
Կրթական ծրագրի նպատակն է   նպաստել  ուսանողների կրթական և մասնագիտական որակների բարձրացմանը և զբաղվածության խնդիրների լուծմանը:
️Ինչպես նաև ուսանողի ստացած գիտելիքների որակական չափանիշների առավելագույնս  համապատասխանեցմանը  եվրոպական ժամանակակից  կրթության պահանջներին:
️Պայմանագիրը ստորագրեցին Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ հիմնադրամի,, ԷԿԼԻԱ բիզնես դպրոցի և Միջազգային բիզնես դպրոցի ղեկավարները:
 
Ծրագրի ուսման տևողությունը 1 տարի է:
Այն հիանալի հնարավորություն է միաժամանակ սովորել և՛ քոլեջում, և՛ ֆրանսիական ԷԿԼԻԱ բիզնես դպրոցում:
 
 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ Անգլերեն լեզվի, Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ, Մաթեմատիկայի,  Ֆինանսների, Շուկայաբանության, Ապահովագրական գործի և Ծրագրավորման մասնագետների թափուր տեղերի համար և հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2022 թվականի օգոստոսի «22»ին, ժամը 10:00ին «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամի շենքում (ք.Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան, Դավիթ Անհաղթի 4/6 հասցեում:

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերն ընդունվում են՝ մրցույթի հայտարարության հրապարակման օրվանից սկսած 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հարցազրույցին հրավիրվող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝

  • անձնագիր կամնույնականացման քարտ (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրային ծառայության համարանիշ կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք).
  • Կրթության վերաբերյալ փաստաթուղթ ( դիպլոմ).
  • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում).
  • արական սեռի անձինք՝ զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից զինվորական կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք:

Մրցույթն անցկացվում է բանավոր՝ հարցազրույցի միջոցով:

Աշխատավայրի հասցեն է՝ (ք.Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան, Դավիթ Անհաղթի 4/6, «Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամ:

Գրանցված անձանց հարցազրույցի հրավիրելու համար տեղեկացնելու վերջնաժամկետի օրն է 2022 թվականի օգոստոսի «18»ը:

Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 011-200-166 հեռախոսահամարով կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] Էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

 

Մասնագիտություններ

No selected calculator

Նորություններ

Ավելի քան 10 տարի

«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամն իր գործունեությունն սկսել է 2012թ. ՀՀ ԿԳ նախարարի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման հավաստագրի /լիցենզիայի/ հիման վրա:

Կարծիքներ

Cray woke kitsch, hammock vaporware 8-bit prism craft beer health goth four dollar toast. Lyft before they sold out pin gluten-free edison bulb squid tbh vinegar actually readymad.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

We thought a lot before choosing the Financial WordPress Theme because we wanted to sure our investment would yield results.

We were amazed by how little effort was required on our part to have Consulting WP prepare these materials. We exchanged a few phone calls.