Շուկայաբանություն

21-րդ դարը իր անընդհատ փոփոխվող մարտահրավերներով պահանջում է մասնագիտացումների ճկունություն։ Մարքեթինգը համեմատաբար նոր և անընդհատ  զարգացող մասնագիտություն է՝ աշխատաշուկայի  փոփոխվող պահանջներին  համապատասխան։ 

Մարքեթոլոգի մասնագիտացման շրջանակը շատ լայն է և ընդգրկում է տնտեսության և հասարակության բոլոր  ողորտները։ Կախված մարքեթոլոգի գործունեության ճիշտ պլանավորումից՝ կազմակերպությունը ընտրում է իր  ռազմավարական նպատակների իրականացման ուղիները։ Ցանկացած գործունեություն սկսվում է մարքեթինգային հետազոտությունով  և ավարտվում  Feedback-ով։

Գործունեության առավել արդյունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ են ճիշտ գովազդային գործիքներ, PR, առավել պրոֆեսիոնալ HR թիմ, նախագծերի պլանավորում, գնային և ապրանքային քաղաքականություն։ Այս գործունեության ոլորտները  կազմակերպում և համակարգում են մարքեթոլոգները։ Այսօր մարքեթինգի ավանդական գոիքներին  ավելացել են նոր , ոչ ստանդարտ այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են Պարտիզանական և վիրուսային մարքեթինգը, Էպատաժային և Affilate  մարքեթինգը, հետազոտության  SWOT, PEST, NPS տեսակները, սպառողների հետ հարաբերությունները և դրանց կառավարումը թվային հարթակներում, վաճառքի  արդի ձևեր՝ HubSpot, Pipedrive, Process Street և այլն։