Ուսանողական կյանք

   Քոլեջի ուսանողության շահերը պաշտպանելու, նրանց կրթական, գիտական, ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը նպաստելու համար Քոլեջում գործում է ուսխորհուրդ, որի կազմում ընդգրկված են բոլոր կուրսերի ակտիվ, բարձր առաջադիմություն ունեցող  ուսանողները: Նրանց ընդհանուր թիվը կազմում է 22 հոգի:  

Ուսխորհրդի նախագահի թեկնածուները առաջադրվում են ուսանողների կողմից: Ընտրությանը մասնակցում են քոլեջի ուսանողական ողջ կազմը՝ վարչական, ուսումնական մասի անմիջական հսկողությամբ: Ուսխորհրդի նախագահը անդամների հետ միասին  մասնակցում են քոլեջի ներքին կարգապահական կանոնների պահպանմանը, ուսանողների ազատ ժամանցի ու հանգստի կազմակերպմանը, ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը:

      LPFA-ն սահմաններ չունի

Avec les participants, nous avons regardé un dessin animé sur le thème de l’environnement, nous avons fait un travail de groupe et amélioré nos connaissances et compétences en matière de protection de l’environnement et de vocabulaire français.

Թերթելով պատմության էջերը

Եվս մեկ գեղեցիկ օր հարատև կլուսավորի մեր հիշողությունը
Շնորհակալություն ԷՊԱԹ- ի <<Շենգավիթ >> մասնաճյուղին մեզ հյուրընկալելու համար
LPFA ուսանողներին երաժշտական բենդի հետ միասին՝ փայլուն ելույթ ունենալու համար
 Բոլոր հյուրերին՝ իրենց ներկայությամբ ջերմացնելու համար