Ուսանողական կյանք

   Քոլեջի ուսանողության շահերը պաշտպանելու, նրանց կրթական, գիտական, ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը նպաստելու համար Քոլեջում գործում է ուսխորհուրդ, որի կազմում ընդգրկված են բոլոր կուրսերի ակտիվ, բարձր առաջադիմություն ունեցող  ուսանողները: Նրանց ընդհանուր թիվը կազմում է 22 հոգի:  

Ուսխորհրդի նախագահի թեկնածուները առաջադրվում են ուսանողների կողմից: Ընտրությանը մասնակցում են քոլեջի ուսանողական ողջ կազմը՝ վարչական, ուսումնական մասի անմիջական հսկողությամբ: Ուսխորհրդի նախագահը անդամների հետ միասին  մասնակցում են քոլեջի ներքին կարգապահական կանոնների պահպանմանը, ուսանողների ազատ ժամանցի ու հանգստի կազմակերպմանը, ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը: