Վարչական

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Տնօրեն

Հայկ Բարսեղյան

Վարչաֆինանսական տնօրեն

Արփինե Ավետիսյան

Ոսումնական գծով փոխտնօրեն

Անուշ Աթաբեկյան

Կադրերի տեսուչ

Հերմինե Աթոյան

Ուսումնական մասի պատասխանատու

Անահիտ Հովհաննիսյան

Արտաքին կապերի և կոմմունիկացիայի պատասխանատու

Էվելինա Ամիրջանյան

Ուսումնամեթոդական բաժնի ռեֆերենտ

Գոհար Սահակյան

Շուկայաբանության ցիկլի ղեկավար

Նարինե Կիրակոսյան

Հաշվապահական Հաշվառման ցիկլի ղեկավար