Քոլեջի մասին

Հայաստանում Ֆրանսիական Քոլեջ«Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ» հիմնադրամն իր գործունեությունն սկսել է 2012թ. ՀՀ ԿԳ նախարարի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման հավաստագրի /լիցենզիայի/ հիման վրա:

Քոլեջի գործունեության հիմնական նպատակը ֆրանսիական կրթական համակարգի առաջավոր փորձի, ժամանակակից նորարական ծրագրերի, ֆրանսիական ու եվրոպական միջին մասնագիտական կրթական չափանիշների ներդրումն է Հայաստանում:

Ուսումնական ծրագրերին զուգընթաց` երկրորդ և երրորդ կուրսերի առարկայական ծրագրերը ներառում են բուհական ընդունելության ծրագրեր: Քոլեջում ուսուցումն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով` «Հաշվապահական հաշվառում», «Ապահովագրական գործ», «Շուկայաբանություն», «Ֆինանսներ», «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»:

Քոլեջում ուսումնառության տևողությունը 3 տարի է՝ բացառությամբ «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտության (4 տարի ուսուցմամբ)․ ավարտելով մեր ուսումնական հաստատությունը՝ սովորողներն ստանում են պետական նմուշի միջին մասնագիտական դիպլոմ: