Ֆինանսներ

Այսօրվա շուկայում ֆինանսական հոսքերի կառավարումը դժվար և պատասխանատու աշխատանք է:

ֆինանսների մասնագետը տիրապետում է հանրային ֆինանսների կառավարման հմտություններին և օժտված է ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական գիտելիքներով, վերջինիս առնչվող օրենսդրական ակտերի, ծրագրերի իմացությամբ և գործնականում դրանց կիրառման ունակություններով,

ֆինանսիստն ունակ է՝ 

  • կատարել արագ հաշվարկներ և օպտիմալ ղեկավարել դրամական միջոցները:
  • Տարատեսակ ֆինանսական գործիքների միջոցով կանխատեսել ռիսկերը
  • Օպտիմալացնել եկամուտների ներհոսքն ու ծախսերի ծավալը:

Ֆինանսներ մասնագիտության գործառույթներն են՝

  • Ֆինանսական միջոցների կառավարում
  • Վերլուծություն
  • Ռիսկերի կանխատեսում և կառավարում